Nieuws

Reactie PO-Raad op stakingsoproep

De Algemene Onderwijsbond heeft zondag laten weten afstand te nemen van het vrijdag gesloten convenant met minister Slob. Ook heeft ze aangekondigd dat de staking op 6 november alsnog doorgaat. De voorzitter van de AOb, Liesbeth Verheggen, heeft aangekondigd haar functie neer te leggen. Dat een voorzitter zich genoodzaakt ziet om op te stappen betreurt de PO-Raad.  

De PO-Raad staat nog steeds achter de inhoud van het convenant. We blijven ons, bij voorkeur met alle sociale partners, ervoor inzetten dat de middelen structureel worden in een volgende kabinetsperiode. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de opbrengsten van het onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging. Structurele problemen moeten immers structureel worden opgelost. Tegelijkertijd vindt de PO-Raad het van groot belang dat het incidentele geld zo spoedig mogelijk naar de besturen en teams gaat om aan de slag te gaan met het lerarentekort. De PO-raad blijft zich hardmaken voor structurele oplossingen voor de sector, voor leraren, schoolteams en schoolleiders en heeft hierover zondag met bonden en VO-raad een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. 
 
Zoals bekend in eerdere berichtgeving van de PO-Raad is het stakingsmiddel een verantwoordelijkheid van de vakbonden en niet van de werkgevers. Wel heeft de PO-Raad begrip voor de doelen uitgesproken. 
 
Minister Slob zegt in een reactie op de hernieuwde stakingsoproep voor onderwijspersoneel dat de afspraken over extra geld voor het onderwijs overeind blijven. "Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk krachten te bundelen om het personeelstekort in het onderwijs verder aan te pakken".

Wanneer er meer nieuws is, zullen we dat hier melden. Lees ons eerdere bericht over het convenant.


 

Downloads

PDF, 110.06 KB