Strategisch HR

Human Recource Management (HRM) richt zich op het werven en behouden van voldoende bekwaam, gemotiveerd, gezond, betaalbaar en duurzaam inzetbaar personeel om het onderwijs te verzorgen, te verbeteren en te innoveren. HRM is een integraal onderdeel van het strategisch beleid van de organisatie. Dat betekent dat het bijdraagt aan de doelen van de organisatie. De verschillende beleidsonderdelen en -instrumenten worden op elkaar afgestemd. 

Op samenslimmerpo.nl vind je tools, interviews en een podcast over strategische HR. 

De mediabron waarnaar verwezen wordt ontbreekt en moet opnieuw ingevoegd worden.