Nieuws

Aanmelden functionaris gegevensbescherming via nieuw webformulier

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verplicht organisaties hun functionaris gegevensbescherming (FG) via een webformulier op de website van de AP aan te melden. Ook organisaties die dit al eerder hebben doorgegeven dienen dit opnieuw te doen. FG-aanmeldingen die niet via het online aanmeldingsformulier zijn gedaan, komen na 25 mei 2018 te vervallen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Binnen deze nieuwe Europese wetgeving voor privacy kunnen organisaties verplicht zijn een FG aan te stellen. Een FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.

Op grond van artikel 37 van de AVG is een FG in drie situaties verplicht:

  • Voor overheidsinstanties en publieke organisaties, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken.
  • Voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaalindividuen volgen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld profilering van mensen voor het maken van risico-inschattingen, cameratoezicht en monitoring van iemands gezondheid via wearables.
  • Voor organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een kernactiviteit is.

Kijk voor meer informatie op: Regels voor FG's onder de nieuwe privacywet

Overigens heerst er nog wat onduidelijkheid of het aanstellen van een FG voor alle scholen een verplichting is. Een in maart 2018 aangenomen motie en amendement roepen de Autoriteit Persoonsgegevens op om kleine organisaties te ontzien en met richtlijnen te komen. Volgens de wet hebben kleine organisaties minder dan 250 medewerkers in dienst en is de jaaromzet lager dan 50 miljoen. De PO-Raad volgt de ontwikkelingen nauwlettend en houdt u op de hoogte via haar website en nieuwsbrief.