Nieuws

Arbeidsmarktanalyse PO: 'Aandeel pabo-gediplomeerden daalt steeds verder'

Pabo-studenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding. Beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding. En het aandeel instromende pabo-studenten met een niet-westerse achtergrond loopt terug. Dit blijkt uit de eerste 'Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2017 Thema: de lerarenopleiding' van het Arbeidsmarktplatform PO.

Voor deze analyse zijn diverse bronnen gebruikt. Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ,,Leerlingen warm maken voor de pabo en startende leerkrachten weten vast te houden. Beide behoren tot de puzzelstukken om voldoende leerkrachten op de scholen te hebben. Het is mooi dat meer starters begeleiding krijgen en in het najaar voeren we, samen met Voion, opnieuw de imagocampagne 'Helden voor de klas'. Die wil leerlingen van de bovenbouw havo/vwo motiveren om voor de pabo of lerarenopleiding te kiezen. Veel leerlingen hebben in de campagne hun interesse getoond voor het leraarschap.''

Studenten overwegend tevreden

De studenten zijn overwegend tevreden over de pabo. De tevredenheid is bovendien licht toegenomen, tot 3.8 op een schaal van 1 tot 5 (zeer ontevreden t/m zeer tevreden) in 2016. Veel studenten zouden de opleiding ook aanraden aan anderen.

Begeleiding starters

Meer beginnende leerkrachten krijgen een vorm van begeleiding. In 2014 is dit 72 procent, in 2015 is dat 79 procent. Meer dan de helft van hen is daar (zeer) tevreden over; invallers zijn wat minder tevreden. De starters noemen twee onderwerpen die wel of meer in de begeleiding aan bod mogen komen: systematisch analyseren/volgen van leerlingenresultaten en maatwerk bieden aan zorgleerlingen.

Diversiteit op de pabo

Het aandeel instromende pabo-studenten met een niet-westerse achtergrond is teruggelopen van acht procent in het studiejaar 2014-2015 tot vijf procent in het studie jaar in 2016-2017. Vijf procent van de instromende studenten heeft een niet-westerse migratieachtergrond en nog eens vijf procent heeft een westerse migratieachtergrond. Mogelijk spelen de aangescherpte toelatingseisen voor bijvoorbeeld taal hierbij een belangrijke rol. Het aandeel mannelijke studenten dat start met de pabo is toegenomen. In het studiejaar 2012-2013 is een op de vijf instromende studenten een man: in 2016-2017 ligt dat aandeel op een kwart.

Daling pabo-gediplomeerden

Het aantal pabo-gediplomeerden daalt steeds verder. Tussen 2011 en 2015 loopt dat terug met 24 procent naar 3.798 gediplomeerden. De verwachting is dat in de komende jaren het aantal gediplomeerden verder terugloopt. Ramingen geven aan dat het aantal startende pabo-studenten de komende acht jaar kan afnemen met een procent per jaar. In 2017 wordt het aantal studenten op ruim 18.000 geraamd en bij een ongewijzigde trend zijn dat er in 2024 zo'n 3.000 minder (16 procent).

Over deze arbeidsmarktanalyse

De analyse gaat onder andere over de instroom aan de pabo en de Special Educational Needs (SEN), het aantal studenten en gediplomeerden, prognoses, het beroepsrendement en de begeleiding van startende leraren. Download de analyse hier