Nieuws

Bekijk webinar over functiemix & onderwijskwaliteit

In een webinar over het belang van de functiemix voor de onderwijskwaliteit krijgt u veel informatie over de belangrijkste vraagstukken rond functiemix en personeelsbeleid. U kunt dit webinar hieronder bekijken.

In dit webinar komen onder andere de volgende vragen aan bod: Hoe kan functiemix leiden tot een hogere onderwijskwaliteit? Hoe komen schoolbesturen en scholen tot realisatie van de  functiemix als uitvoering van de cao-bepaling? Welke strategische en tactische HR-onderwerpen spelen hierbij een rol? Welke handvatten gebruiken schoolbesturen om HRM te professionaliseren?

Het webinar was de afsluiting van een project van het ministerie van OCW, de PO-Raad en de vakorganisaties. Deze organisaties hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt om scholen en  schoolbesturen te ondersteunen bij het professionaliseren van het HR-beleid met de functiemix als instrument. In het primair onderwijs is de differentiatie van functies ten opzichte van de andere onderwijssectoren nog niet optimaal gerealiseerd.

Berenschot en Edunamics ontwikkelden in het kader van dit project een praktijkgerichte aanpak. Bert Visser en Anouk Maassen van Edunamics vertellen in het webinar vanuit hun ervaringen uit het project. Het webinar is op 9 oktober ‘live' uitgezonden. U kunt via onderstaand filmpje natuurlijk geen vragen meer stellen aan de deskundigen. Leden van de PO-Raad kunnen voor meer informatie wel contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad.