Nieuws

De Week van de 1000 Voorbeelden: kansen voor mensen met een arbeidsbeperking

Van 26 tot 30 oktober 2020 is het de Week van de 1000 Voorbeelden: een week waarin organisaties aandacht vragen voor inclusief werkgeven in het algemeen en de banenafspraak in het bijzonder. De coronacrisis zet de werkgelegenheid onder druk. Daarom is het juist nu van belang om de deuren open te zetten voor mensen met een arbeidsbeperking. Laat je inspireren door voorbeelden uit de praktijk.

Een van de duizend voorbeelden is SO Fryslân. In onderstaande video vertellen bestuur en medewerkers van dit schoolbestuur hoe zij werk hebben gemaakt van de banenafspraak. Met hun inzet zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gegaan. Aan het woord ook een aantal mensen die op deze manier een baan hebben gekregen. Verder vertelt projectleider Peter Vos hoe het project Baanbrekers schoolbesturen kan ondersteunen bij het realiseren van een baan voor iemand met een arbeidsbeperking.

Meer voorbeelden uit de praktijk van het primair en voortgezet onderwijs zijn te vinden op de website Op naar de 25.000 banen.

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs geven aan dat zij het doel van de banenafspraak om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen, onderschrijven. Tegelijkertijd geven de schoolbesturen ook aan veel moeite te hebben om banen te creëren voor de doelgroep als gevolg van een combinatie van sectorspecifieke én algemene knelpunten. De PO-Raad en VO-raad werken samen in het project Baanbrekers. Het doel is om praktische ondersteuning te bieden bij het realiseren van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking, zodat zij meer kans hebben op een baan in het onderwijs. Een schoolbestuur kan zich hier aanmelden voor Baanbrekers.

De 'Week van de 1000 Voorbeelden' wordt georganiseerd door  ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Op naar de 25.000 banen’. Deze projecten, gericht op respectievelijk het bedrijfsleven en de overheidssectoren, zijn een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.