Nieuws

Een nieuw jaar, nieuwe regels

Ieder nieuw jaar is een startmoment voor diverse nieuwe wetten en experimenten. Ook op 1 januari 2016 zijn verschillende nieuwe regels ingegaan waar scholen en hun besturen mee te maken krijgen. Een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen en vernieuwingen:

* Schoolbesturen kunnen vanaf nu volledig ‘eigenrisicodrager’ zijn. Dit houdt in dat zij zelf de kosten betalen voor vervanging hun eigen zieke leraren. Zij hoeven daarvoor dan niet meer jaarlijks premie te betalen aan het Vervangingsfonds. Het eigenrisicodragerschap kan jaarlijks ingaan op 1 januari. Alleen schoolbesturen die zich al eerder hiervoor hadden aangemeld, zijn dus nu al eigenrisicodrager. Kijk voor meer informatie op de website van het Vervangingsfonds.

* Per 1 januari zijn nieuwe WNT-normen voor de sector Onderwijs ingegaan. Wat een bestuurder maximaal mag verdienen, is niet langer voor het hele primair onderwijs hetzelfde maar afhankelijk van de bestuurlijke complexiteit van de instelling waarvoor de bestuurder werkt. Meer informatie over de nieuwe normen is te vinden in het artikel 'Nieuwe WNT-normen in 2016 op basis van instellingskenmerken' op deze website.

* Enkele excellente scholen zijn per 1 januari gestart met de pilot regelluwe scholen. Zij hebben meer ruimte gekregen om hun onderwijs op hun eigen manier te organiseren en mogen daartoe van diverse regels afwijken. Meer weten? Lees dan 'Pilot reggelluwe scholen start per 1 januari 2016' of kijk op de website regelluwescholen.nl

* Alle scholen zijn voortaan verplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College bescherming persoonsgegevens) melding te maken van datalekken. Ook moeten zij de betrokkenen informeren wiens gegevens mogelijk zijn gelekt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de persoonsgegevens van leerlingen worden gehackt, of een medewerker van school zijn werkcomputer verliest. Dit staat in de Wet Melding Datalekken die per 1 januari van kracht is geworden. Met deze wet, die deel uitmaakt van de Wet bescherming persoonsgegevens, wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken. Meer weten over datalekken en hoe je hier als school mee kan omgaan? Lees dan het artikel '5x dit moet je als school doen bij datalekken’ van Kennisnet.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten