Nieuws

Geleidelijke groei functiemix primair onderwijs

Het functiemixpercentage in het primair onderwijs laat een heel geleidelijke groei zien; het aandeel leraren in schaal LB is licht gestegen van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. Hoewel het percentage gestaag stijgt, is de afgesproken doelstelling van 40% nog niet behaald. De PO-Raad, de sociale partners en het ministerie van OCW werken daarom samen om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het gebruik van de functiemix binnen het personeelsbeleid. De cijfers over de functiemix in het primair onderwijs met peildatum 1 oktober 2015 zijn onlangs gepubliceerd.

In het eerste kwartaal van 2016 is vanuit het project Versterking HR-beleid/functiemix in het PO een online vragenlijst uitgezet onder scholen in het basisonderwijs om een beeld te krijgen hoe scholen zelf tegen de functiemix aankijken en waar ze als organisatie denken te staan met betrekking tot professioneel personeelsbeleid. Uit de vragenlijst - die is ingevuld door ruim 200 respondenten - blijkt dat 85% van de ondervraagden vindt dat de strategische doelen van de school beter gerealiseerd worden met een team met een diversiteit van specialisten, dan een lerarenteam met allrounders. Een groot draagvlak voor een van de doelstellingen van de functiemix dus. “We weten dat er breed draagvlak is bij scholen in het basisonderwijs voor functiedifferentiatie, maar dat er verschillende belemmeringen zijn om het te realiseren. Daarom bieden wij verschillende vormen van ondersteuning om schoolbestuurders, schoolleiders en teams verder te helpen bij het professionaliseren van hun personeelsbeleid”, aldus Cor Duinmaijer, bestuurder CNV Onderwijs en lid van de werkgroep Versterking HR-beleid/functiemix.

Uit het online onderzoek blijkt bovendien dat een overgrote meerderheid van de schoolbesturen het personeelsbeleid op papier op orde hebben: de visie van de school is vertaald naar beleid en het beleid is weer vertaald in concrete instrumenten zoals een goede functionerings- en ontwikkelgesprekkencyclus. Echter, bestuurders en HRM-medewerkers van schoolorganisaties geven ook aan dat het in de praktijk nog lang niet altijd goed werkt. Zo is het in lerarenteams niet altijd vanzelfsprekend om van elkaars specialismen gebruik te maken.

Ondersteuning

Ondanks het brede draagvlak voor de functiemix in het primair onderwijs blijft de realisatie om verschillende redenen achter bij de doelstellingen. De sociale partners en het ministerie van OCW zien dan ook het belang en de urgentie om verder te investeren in de professionalisering van het personeelsbeleid en de functiemix. Voor schoolorganisaties in het primair onderwijs worden in het najaar in diverse regio’s in Nederland regionale bijeenkomsten georganiseerd die bedoeld zijn om schoolbesturen van elkaar te laten leren en elkaar te stimuleren om de functiemix in te zetten als instrument binnen het HR-beleid. Ook is er individuele maatwerkbegeleiding voor scholen die stappen voorwaarts willen maken met de professionalisering van hun personeelsbeleid. De ondersteuning die geboden wordt is kosteloos. Vul de online vragenlijst in om inzicht te krijgen welke ondersteuning het beste past bij uw schoolorganisatie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten