Nieuws

Goed voorbeeld: Van startbekwaam naar bekwaam leraarschap

In het project Juniorleraar Amsterdam werken de Amsterdamse lerarenopleidingen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs samen aan een inspirerende leer- en werkomgeving voor leraren. Producten en inzichten uit het project zijn te vinden op de website van het kenniscentrum Onderwijs en opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.

Diverse Amsterdamse schoolbesturen werken mee aan de pilot Juniorleraar Amsterdam, onder leiding van Marco Snoek, lector Leren & innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze hebben onder andere een ‘kennisbasis voor de ontwikkeling en begeleiding van startende leraren’ ontwikkeld. De kennisbasis biedt een interessant overzicht van relevante kennis en inzichten over de begeleiding van startende leraren. Schoolbesturen en schoolleiders kunnen deze kennis en inzichten gebruiken bij het stimuleren en faciliteren van leraren om zich te ontwikkelen tot een basisbekwame leraar.

Onlangs hebben de sociale partners invulling gegeven aan de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam voor het primair onderwijs. De invulling wordt per 1 juli 2016 als bijlage XVII opgenomen in een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De invulling van de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten