Download

Handreiking professioneel statuut

Volgens de Wet Beroep Leraar moet vanaf 1 augustus 2017 elke school of onderwijsinstelling een professioneel statuut hebben. De wet schrijft voor dat er een statuut komt, maar niet hoe dat statuut er uit moet zien. 

In deze Handreiking professioneel statuut vind je stappen die schoolbesturen en hun scholen kunnen zetten om tot een professioneel statuut te komen. Elk schoolorganisatie kan het stappenplan naar eigen inzicht hanteren om tot een passend en gedragen set met afspraken te komen.