Nieuws

Inventarisatie observatie-instrumenten opnieuw aangevuld

Het gebruik van een lesobservatie-instrument kan een stevige bouwsteen zijn in het professionaliseringsbeleid. Collega’s kunnen elkaar observeren in het kader van peerreview, lesobservaties zijn een onderdeel van de begeleiding van de startende leraar en de IB-er of schoolleider kan de lesobservatie uitvoeren in het kader van de gesprekkencyclus. Er zijn diverse observatie-instrumenten ontwikkeld door partijen in het veld. Om te helpen bij het maken van een keuze is een inventarisatie uitgevoerd en deze is nu voor de tweede keer aangevuld met nieuwe instrumenten.

In de inventarisatie wordt onder andere per observatie-instrument beschreven wat het doel is van het instrument en in grote lijnen wat er wordt gemeten. Hierdoor is het gemakkelijker om de verschillende instrumenten met elkaar te vergelijken. De meest recente versie van de inventarisatie kunt u hier vinden.

De professionalisering van leraren staat hoog op de agenda van de PO-Raad. Goede, objectieve lesobservaties vormen de basis voor een gesprek over groei en ontwikkeling en maken voortgang in het didactisch handelen van de leraar zichtbaar. De PO-Raad heeft daarom zowel in het Bestuursakkoord met OCW als in de CAO PO vast laten leggen dat schoolbesturen in 2017 gebruikmaken van een objectief en beproefd observatie-instrument.

De inventarisatie is bedoeld om het keuzeproces voor scholen en schoolbesturen te ondersteunen en daarmee het gebruik van de instrumenten te bevorderen. We zijn benieuwd naar wat nog meer kan bijdragen aan het gebruik van de observatie instrumenten. Daarom organiseren we een bijeenkomst met mensen uit het veld om hier samen verder over na te denken. Wilt u hieraan deelnemen? Stuur dan een email naar d.vanerp@poraad.nl.