Nieuws

Kabinet investeert in krachtige schoolleiders

Schoolleiders spelen een belangrijke rol in het tot stand brengen van goed onderwijs. Het kabinet wil daarom investeren in de rol, professionaliteit en positie van de schoolleider. Dat schrijft het kabinet in zijn reactie op een eerder dit jaar verschenen rapport van de Onderwijsraad over de versterking van schoolleiderschap. De PO-Raad vindt het belangrijk dat schoolleiders zich kunnen professionaliseren in de context van de school.

In de aan de Tweede Kamer verstuurde beleidsreactie gaan de ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven (beiden van Onderwijs) in op het Onderwijsraad-advies ‘Een sterke rol voor schoolleiders’ (april 2018). Het kabinet neemt veel van de adviezen van de Onderwijsraad over en geeft aan te investeren in ‘gekwalificeerde schoolleiders met voldoende positie’. De ministers werken deze ambitie uit in drie lijnen: er zijn (1) voldoende schoolleiders die (2) gekwalificeerd zijn en blijven voor hun belangrijke taak en (3) voldoende in positie zijn om die taak ook te kunnen uitvoeren.

De PO-Raad stimuleert dat schoolbesturen meer werk maken van hun strategisch personeelsbeleid. Dat is een belangrijk aangrijpingspunt in het nieuwe bestuursakkoord bij het versterken van de ontwikkeling van een professionele school, als geheel. De schoolleider speelt daarbinnen een belangrijke rol. De mogelijkheid om meer strategisch te kunnen handelen als schoolleider maakt het beroep aantrekkelijker. Nu zijn schoolleiders vaak nog veel bezig met het dichten van gaten die er vanwege een te krappe bekostiging en het oplopende lerarentekort zijn.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat schoolleiders op alle niveaus zich verder ontwikkelen en professionaliseren. De behoefte aan een stevige schoolleidersopleiding op masterniveau is een indicatie voor de complexiteit van het beroep. De PO-Raad is echter geen voorstander van het verplichten hiervan. Het ontwikkelen van de benodigde competenties kan ook op andere manieren plaatsvinden.