Nieuws

Kabinet wil lerarenregister wettelijk verankeren

Het kabinet wil registratie in het lerarenregister voor docenten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs verplichten en wil daarom het lerarenregister wettelijk verankeren. Dat staat in het definitieve wetsvoorstel dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De PO-Raad is kritisch over het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel stelt de invoering van een verplicht lerarenregister voor, waarin iedere bevoegde leraar zich moet registreren. Leraren die hun inschrijving in het register – en dus lesbevoegdheid – willen behouden, moeten elke vier jaar hun bekwaamheidsonderhoud aantonen door het vastleggen van bij- en nascholing. Tegelijkertijd regelt het wetsvoorstel het recht van leraren op professionele ontwikkeling. Leraren die niet voldoen aan de eisen voor bekwaamheidsonderhoud, krijgen een aantekening bij hun vermelding in het register. Als leraren op basis daarvan niet alsnog bijscholen, mogen ze ‘op termijn’ niet meer voor de klas staan ‘totdat hun vaardigheden weer op orde zijn’. 

Het lerarenregister bestaat al een paar jaar, maar is nu toe vrijwillig. Circa 1 op de 6 leraren heeft zich laten registreren.

Kritiek

De Raad van State heeft fundamentele kritiek op de plannen van staatssecretaris Dekker (Onderwijs). De Raad is het niet eens met het wetsvoorstel en vindt dat het register te vroeg wordt ingevoerd en vindt dat het lerarenregister alleen kan functioneren als sluitstuk van een meeromvattend proces gericht op kwaliteitsverbetering. Ze stelt dat er aandacht nodig is voor de randvoorwaarden om de gewenste veranderingen in gang te zetten, zoals de ontwikkeling van een zelfbewuste beroepsgroep, de beschikbaarheid van kwalitatief en kwantitatief adequaat nascholingsaanbod en het bezit van voldoende tijd en middelen. De Raad van State noemt de invoering van het wetsvoorstel onder de huidige daarom omstandigheden ‘prematuur’ en heeft het kabinet geadviseerd om het wetsvoorstel te heroverwegen.

Standpunt PO-Raad

De PO-Raad sluit zich aan bij de kritiek van de Raad van State. De sectororganisatie voor het primair onderwijs heeft de professionalisering van leraren hoog in het vaandel staan en meent dat het lerarenregister als sluitstuk hiervan kan bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leraren en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. In de uitwerking van het huidige wetsvoorstel is hier echter nog onvoldoende sprake van.

Het baart de PO-Raad zorgen dat de consequenties bij niet (her)registratie voor het lerarenregister nu eenzijdig bij schoolbesturen worden neergelegd. Dit kan leiden tot hoge kosten: leraren die niet meer volwaardig voor de klas kunnen, zijn niet zo maar elders inzetbaar. Ook ontslag jaagt de werkgever en de sector op kosten. Dit terwijl de verantwoordelijkheid van de (her)registratie bij de leraren zelf ligt. 

Daarnaast mist de PO-Raad in het wetsvoorstel de koppeling met het school- en werkgeversperspectief en een heldere rolverdeling tussen het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW), de Onderwijscoöperatie en de PO-Raad. Zij is van mening dat schoolbesturen meer mee zouden moeten kunnen praten over de registratie-eisen die gesteld worden, zodat het lerarenregister niet helemaal los komt te staan van de professionalisering van leraren die in de scholen nodig zijn.

De Tweede Kamer bespreekt het wetsvoorstel naar verwachting deze zomer. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten