Nieuws

Kamer stemt in met wetsvoorstel lerarenregister

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag voor het wetsvoorstel lerarenregister gestemd. Kamerfracties hebben echter wel aanzienlijke verschillen van inzicht bij de te verwachten effecten en opbrengsten van het register.

Het lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en verplicht leraren om zich vanaf 2017 te registreren. Om te voldoen aan de eisen van de (her)registratie moeten leraren zich voldoende bijscholen. Leraren die niet in aanmerking komen voor herregistratie, kunnen door schoolbesturen niet meer worden ingezet als volwaardig leerkracht.

De PO-Raad is een groot voorstander van verdere professionalisering van leraren. Een lerarenregister kan hier volgens de sectororganisatie voor het primair onderwijs zeker aan bijdragen als sluitstuk van het HR-beleid van schoolbesturen. Deze koppeling met het school- en werkgeversperspectief ontbreekt op dit moment echter in het voorstel. De PO-Raad stuurde daarom samen met de VO-raad en MBO Raad een brief naar de Kamer waarin zij kritische kanttekeningen plaatsen bij het wetsvoorstel.

Onvoldoende draagvlak

Uit het debat over het lerarenregister werd duidelijk dat ook een aantal Kamerfracties hun bedenkingen heeft bij het huidige voorstel het register. Zo is een groot deel van de oppositie er niet van overtuigd dat er in het veld, en met name onder leraren, voldoende draagvlak is voor het register. De PO-Raad deelt deze zorgen. Het register bestaat al een paar jaar, maar slechts 60.000 leraren hebben zich vrijwillig ingeschreven.

Lerarentekort

Ook vreest een deel van de Kamer dat het ontnemen van de lesbevoegdheid van leraren die zich niet voldoende bijscholen niet verstandig is, gezien het dreigende lerarentekort. Mede daarom noemde de Raad van State de invoering van het lerarenregister eerder dit jaar ook al ‘prematuur’. Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) heeft daarom toegezegd om begin 2017 met een plan te komen waarmee het lerarentekort tegen kan worden gegaan.

Het wetsvoorstel wordt nog voor het einde van het jaar in de Eerste Kamer behandeld.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten