Externe link

Lesobservatie-instrument: Cupella Bekwaamheidsdossier

Lesobservatie-instrument vanuit IT ontwikkeld

Doel

logo cupella

Cupella is gespecialiseerd in het ontwikkelen van complexe Internet-applicaties. Cupella heeft een digitaal bekwaamheidsdossier ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van de wet BIO. De content wordt er door scholen zelf in gezet, afhankelijk van de visie en keuzes van de school.

Wat wordt gemeten

In het dossier staan verschillende competentielijsten die rechtenvrij en algemeen beschikbaar zijn,   waaronder de Bekwaamheidseisen Leraar van De Onderwijscoöperatie. Er zit een Kijkwijzer in die is gebaseerd op  bijlage XVII van de CAO. Hiermee kan de vakbekwaamheid op verschillende niveaus worden vastgesteld (startbekwaam, basisbekwaam of vakbekwaam). Er kunnen ook zelf ontwikkelde compentielijsten/ observatielijsten worden gemaakt en gebruikt in het dossier. Het is aan de scholen wat zij kiezen en daarmee wat wordt gemeten.

Proces

De school én de medewerkers kunnen inloggen om het bekwaamheidsdossier te bekijken of aan te passen. CV, POP, gespreksverslagen en andere documenten kunnen worden opgeslagen.  De persoonlijke zaken zijn alleen te zien door (de directeur van) de school en de medewerker zelf.

De competenties kunnen worden ingevuld door de medewerker (zelfevaluatie) en door de school (schoolevaluatie). Ook een 360°-feedback is mogelijk. In een overzicht wordt aangegeven welke eventuele verschillen in antwoorden er tussen de evaluaties bestaan.

Voor verschillende zaken kan een digitale handtekening worden gevraagd. Ook de Gesprekkencyclus is onderdeel van het Bekwaamheidsdossier

Er is een Bestuursmodule aanwezig die het desgewenst op een hoger niveau mogelijk maakt dat dezelfde competentieprofielen worden gebruikt. Hierdoor is te achterhalen of op een bepaalde school een competentie wordt gemist terwijl die op een andere school misschien bij meerdere mensen aanwezig is. Medewerkers kunnen mét hun complete Bekwaamheidsdossier naar een andere school worden overgezet. Ook kan je met de Bestuursmodule documenten klaarzetten die voor alle medewerkers van alle scholen te gebruiken zijn (zoals een POP-format).

Relatie met andere instrumenten

Cupella beschikt over de modulesTaakbeleid en RisicoScan. Deze kunnen worden gekoppeld met  het bekwaamheidsdossier. Door de ontwikkeling van het bekwaamheidsdossier is dit samengebracht met het personeelsdossier tot één instrument. De consequenties voor Duurzame inzetbaarheid worden automatisch in Taakbeleid verwerkt.

Externe validering

Het instrument bevat gevalideerde instrumenten (zoals de Bekwaamheidseisen Leraar). Er wordt gekeken of aanpassingen gewenst zijn in verband met het Toetsingskader.

Tijdsbeslag en kosten

Het tijdsbeslag is afhankelijk van de content van de school. Het is vooral de bedoeling dat de leerkracht zijn eigen dossier bijhoudt.

Er is geen verplichte scholing nodig, er is wel een gratis helpdesk beschikbaar. Het pakket kan 30 dagen gratis op proef worden gebruikt. Bij aanschaf kost het geheel (exclusief btw) € 99,- en € 2,40 per medewerker per jaar. De eenmalige opstartkosten bedragen € 65,-.