Nieuws

Meldpunt geopend voor klachten over werkdruk in primair onderwijs

Leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders uit het primair onderwijs kunnen vanaf nu terecht bij het Meldpunt Regeldruk PO voor klachten over registratieverplichtingen. Het meldpunt is een initiatief van OCW, PO-Raad en vakbonden. Doel: inzicht krijgen in de bronnen van registratieverplichtingen. 

De werkdruk in het primair onderwijs is een bron van zorg. Een belangrijke oorzaak daarvan is de administratieve last, ook wel regeldruk genoemd.  De vele administratieve verplichtingen kosten onderwijsprofessionals veel tijd. Om erachter te komen waar precies ‘de pijn’ zit, kunnen onderwijsprofessionals hun klachten over belastende registratieverplichtingen doorgeven bij het deze week geopende Meldpunt Regeldruk PO.

Wat levert het op?

De informatie op het meldpunt moet inzicht geven in:

  1. De registraties: wat zijn de belangrijkste overlast veroorzakende registraties?
  2. De aard van het probleem: waarom veroorzaken de registraties last (onnodig, inefficiënt, te omvangrijk, enzovoort)?
  3. De bron: wie legt deze registratieverplichtingen op: overheid, schoolbestuur, schoolleiding, anderen?
  4. De oplossing: kan het anders en hoe dan?

De uitkomsten geven input voor het aanpakken van de belangrijkste lastveroorzakers.

Onderzoek De Monitor

In januari bracht het tv-programma De Monitor naar buiten dat 84 procent van de leerkrachten in het primair onderwijs de werkdruk te hoog vindt. Met dit nieuwe onderzoek – onderdeel van Regeldrukagenda Onderwijs 2014 -2017 – wordt de deur opengezet naar minder regeldruk. Het meldpunt is open tot 31 mei.

Meldpunt Regeldruk
678.56 KB