Nieuws

Nieuwe bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

Met ingang van 1 augustus 2017 worden de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht. Minister Bussemaker van OCW heeft de Tweede Kamer hierover onlangs geïnformeerd.

Hier vindt u een overzicht van de nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren in het primair onderwijs.

Op 13 april 2017 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijziging in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten. Naar aanleiding daarvan heeft de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister. Met de beantwoording van deze vragen op 22 juni worden de wijzigingen definitief en is de invoering vastgesteld op 1 augustus 2017.

Links & downloads

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs
106.42 KB