Nieuws

Nieuwe inventarisatie van lesobservatie-instrumenten: Wijzer over Zien en Kijken

Werkt u al met een lesobservatie-instrument? Met een beproefd lesobservatie-instrument kunnen schoolbesturen en scholen objectief en transparant vaststellen wat de vorderingen van (startende) leraren zijn. De (startende) leraren kunnen zich daardoor verder professionaliseren. De PO-Raad heeft de beschikbare lesobservatie-instrumenten opnieuw op een rij gezet.

Lesobservatie-instrumenten zijn belangrijk hulpmiddellen in de professionalisering en daarmee in de verbetering van onderwijskwaliteit. Het zijn met recht hulpmiddelen, niet meer en niet minder. Schoolbestuurders en schoolleiders kunnen ze gebruiken om kritisch en stapsgewijs naar hun doelen en agenda te kijken. Hoe staat het ervoor met de kwaliteit van het onderwijs binnen het schoolbestuur en krijgt onderwijskwaliteit wel de hoogste prioriteit? Is dit zichtbaar en merkbaar in de klas? Hoe staat het concreet met de competenties van leraren? In gesprek met de teams krijgen deze inzichten pas écht effect. De lesobservatie-instrumenten helpen bij het goede gesprek met alle betrokkenen op de onderwijsvloer en moeten vervolgens verbonden worden met het kwaliteits- en professionaliseringsbeleid en de activiteiten op de scholen.

Om de kwaliteit van de instrumenten en het gebruik ervan te stimuleren, maakt de PO-Raad inzichtelijk welke verschillende lesobservatie-instrumenten er beschikbaar zijn in de sector. De inventarisatie is in april 2018 voor de tweede keer geactualiseerd. U vindt een overzicht van de instrumenten op de website van de PO-Raad, in de toolbox Lesobservatie-instrumenten: een nieuwe Wijzer over Zien en Kijken.