Nieuws

Nieuwe roostertools helpen bij uitvoeren CAO-afspraken

In de CAO PO 2014-2015 hebben sociale partners afspraken gemaakt over de invoering van een 40-urige werkweek, professionalisering, de afschaffing van de bapo en een nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid. De PO-Raad heeft een aantal rekentools ontwikkeld die ondersteuning bieden bij het toepassen van de gemaakte afspraken. Deze tools helpen schoolbesturen bij het maken van keuzes en geven inzicht in de praktische doorberekening van de regels uit de CAO in tijd.

UPDATE augustus 2019: Volgens de CAO PO 2019-2020 werken scholen vanaf 1-8-19 met het werkverdelingsplan. Het werkverdelingsplan kan per school en zelfs per team verschillend zijn. Om die reden kan er geen roostertool meer gemaakt worden welke voor elke school te gebruiken is.

De PO-Raad heeft recent twee tools ontwikkeld. Met de ‘Roostertool werkzaamheden en capaciteit in balans’ kunnen de taken van een team worden vergeleken met de beschikbare werktijd die binnen het team aan capaciteit beschikbaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met lestijd, tijd voor professionalisering en duurzame inzetbaarheid, een opslagfactor per groep, en de overige taken.

Zijn de teamtaken en de beschikbare capaciteit in balans? Dan kan met het ’Roosterprogramma’ de werktijd en het verlof van de medewerker in de 40-urige werkweek worden ingepland. Uit het Roosterprogramma volgt een individuele verlofkaart waaruit duidelijk wordt hoeveel en welk soort verlof de medewerker heeft genoten gedurende het jaar. Deze tool is gesplitst in drie delen: Het roosterprogramma, het roosterprogramma plus OOP en het Schooloverzicht (d).

Wanneer de ontwikkelde tools in samenhang worden gebruikt, helpen deze bij het inzichtelijk maken van de taken en taakverdeling binnen het team en het verlof van de individuele medewerkers.