Nieuws

OCW stuurt onvolledige brief over gegevenslevering leraren

Het ministerie van OCW heeft een onvolledige brief aan schoolbesturen verzonden over het leveren van basisgegevens van hun leraren voor het lerarenportfolio (voorheen lerarenregister). De brief van het ministerie legt niet uit dat schoolbesturen ervoor kunnen kiezen geen gegevens aan te leveren.

In de Lerarenbrief die de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (beiden van Onderwijs) eerder dit jaar naar de Tweede Kamer stuurden, krijgen schoolbesturen een keuze. Schoolbesturen die ervoor kiezen geen gegevens van hun leraren aan te leveren, moeten aantonen dat zij op andere wijze de professionele ontwikkeling van hun leraren stimuleren. Voor hen geldt de verplichting tot het bijhouden van de bekwaamheidsdossiers. Deze keuze wordt niet genoemd in de brief van het ministerie.

Op 12 februari heeft minister Arie Slob (Onderwijs) aan de Tweede Kamer laten weten dat de betreffende brief onvolledige informatie bevat en niet in deze vorm verstuurd had moeten worden. Slob zegt daarbij toe dat de schoolbesturen die een exemplaar ontvangen hebben, een rectificatie krijgen (zie Antwoord op Kamervragen).

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten