Nieuws

OCW vraagt schoolbesturen om gegevens voor lerarenregister

Vanwege de levering van basisgegevens voor het lerarenregister heeft het ministerie van OCW vorige week een brief gestuurd aan de schoolbesturen. Als eerste stap vragen minister en staatssecretaris daarin om een contactpersoon voor DUO om scholen te kunnen informeren over en ondersteunen bij de implementatie van het lerarenregister.

DUO werkt namens OCW samen met de Onderwijscoöperatie en CIBG (bekend van het BIG-register in de zorg) aan het opzetten en vullen van het register. Schoolbesturen kunnen de gegevens van de contactpersoon deze maand mailen naar gegevensleveringleraren@duo.nl.

Het lerarenregister wordt vanaf augustus gefaseerd ingevoerd tot en met 2027. Op verzoek van de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris alle datums een jaar opgeschoven ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Vóór 1 augustus 2018 moeten scholen gegevens aanleveren over hun onderwijsgevende personeelsleden, zodat zij zichzelf daarna kunnen vinden in het register. De leraren kunnen zich vervolgens (voor 1 augustus 2019) registreren. Dit is alleen mogelijk voor bevoegde leraren.

De 250.000 leraren in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs gaan daarna werken aan de registratie van hun professionalisering. In 2023 moeten leraren kunnen aantonen dat ze voldoende professionaliseringsactiviteiten hebben uitgevoerd én voldoende vlieguren hebben gemaakt om voor herregistratie in aanmerking te komen. Wie niet aan de herregistratie-eisen voldoet, krijgt in 2023 een zogenaamde aantekening. Vanaf 2027 mag een leraar die niet geregistreerd is, niet meer zelfstandig voor de klas.  

Hebt u vragen of opmerkingen over de gegevenslevering of over het Lerarenregister, dan kunt u contact opnemen met info@registerleraar.nl of de Helpdesk voor leden van de PO-Raad.

Downloads

613.45 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten