Nieuws

Onderwijsstaking: actiebereidheid is nog steeds hoog

Veel medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs leggen op donderdag 30 en vrijdag 31 januari het werk neer. Media berichten dat de actiebereidheid in het onderwijs nog steeds hoog is en dat veel scholen op één of beide actiedagen hun deuren sluiten. Door heel het land zijn manifestaties, marsen en andere acties. Ook schoolbesturen laten van zich horen. Een paar voorbeelden.

De schoolbesturen voor primair onderwijs uit Zuid- en Midden-Limburg staan voor de volle honderd procent achter de staking. In een videoboodschap spreken ze hun gezamenlijke steun uit voor goed onderwijs in Limburg.

Speciaal onderwijs

Ook op veel scholen voor speciaal onderwijs wordt vandaag en morgen geen les gegeven. Wim Ludeke, voorzitter Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (Lecso) vertelde maandag bij EenVandaag dat het speciaal onderwijs altijd voorzichtig is met staken. Veel leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid en een vaste structuur. ‘Maar wat we nu zien is dat een groot aantal scholen zegt: het is genoeg, er moet wat gebeuren, wij gaan ook staken’.

Leiden

PROOLeiden-Leiderdorp, Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden en het Stedelijk Gymnasium Leiden organiseren op donderdag het event 'Goed onderwijs als sleutel tot de toekomst!'. Leerkrachten, docenten, medewerkers, leerlingen, ouders, gemeente, collega’s uit het Leidse onderwijs zijn uitgenodigd om mee te praten. Het doel van de dag is om de aantrekkelijkheid van het leraar- en docentschap onder de aandacht te brengen. De organisatoren willen op een positieve manier aandacht vragen voor het mooie en belangrijke werk.

Apeldoorn

De drie grote schoolbesturen in Apeldoorn (Leerplein055, de Veluwse Onderwijsgroep en PCBO Apeldoorn) organiseren op vrijdag 31 januari een manifestatie op het Marktplein in Apeldoorn om aandacht te vragen voor de toekomst van het onderwijs. Ruim 600 onderwijscollega’s hebben aangegeven naar de manifestatie te komen.

Regio Eindhoven

De schoolbestuurders uit de regio Eindhoven vertellen aan de regionale krant dat er nog steeds te weinig erkenning is voor de problematiek in het basisonderwijs. ‘Het gaat echt niet alleen over te weinig salaris en gebrek aan leraren, benadrukken de bestuurders. Scholen krijgen steeds meer op hun bordje. Maar de erkenning blijft uit, vinden ze.’

Utrecht

Op de meeste SPO-scholen in Utrecht zijn leraren met elkaar in overleg over het lerarentekort. Hoe kunnen teams hier het beste mee omgaan in de praktijk van alledag? Welke (nood-)oplossingen zijn mogelijk? Hoe kun je zo goed mogelijk de onderwijskwaliteit behouden en zorgen voor continuïteit? En, heel belangrijk: hoe voorkom je dat huidige teamleden overbelast raken door het personeelstekort? De opbrengst van de gesprekken is in de eerste plaats voor de school zelf bedoeld. Maar er wordt ook bovenschools geïnventariseerd wat de plannen zijn, zodat ook op bestuurs- en stedelijk niveau kan worden bekeken wat gewenst, en wat nodig is.