Nieuws

Onderzoek (arbeidsmarkt)positie oudere leraren

Voer je gesprekken met oudere leraren over hun inzetbaarheid en hun loopbaan? Doe dan mee aan het onderzoek van het ministerie van OCW en klik hier voor de vragenlijst. Het kost je ongeveer 10 minuten. Ben je direct leidinggevende of HRM’er in primair-, voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs en wil je meedoen aan een interview over de inzetbaarheid van oudere leraren? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar Deborah van den Berg of Jo Scheeren.

De gemiddelde uitstroomleeftijd van leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo loopt steeds verder op. De afschaffing van het prepensioen en de stijging van de pensioenleeftijd spelen hier een belangrijke rol in. Dit maakt de duurzame inzetbaarheid van oudere leraren een belangrijk thema.

Het ministerie van OCW heeft CAOP en MOOZ gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de arbeidsmarktpositie van oudere leraren. Voor dit onderzoek wordt een online enquête uitgezet en gesprekken gevoerd over de loopbaan en duurzame inzetbaarheid van oudere leraren. Doe jij mee?

Online enquête

De vragenlijst is bedoeld voor diegene binnen scholen in po, vo en mbo die zicht heeft op personele inzetbaarheid en het beleid hierover. De vragenlijst kan ingevuld worden via deze link. Invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Verzoek voor gesprek

De onderzoekers willen daarnaast graag een gesprek voeren met de direct leidinggevenden of HRM’ers, die met oudere leraren de gesprekken voeren over hun verdere loopbaan en duurzame inzetbaarheid. Heb jij ervaring met deze gesprekken in het po, dan willen de onderzoekers je graag uitnodigen voor een gesprek. Het gesprek vindt telefonisch of online plaats via Microsoft Teams en duurt niet langer dan 30 minuten. Jouw ervaring helpt om meer inzicht te krijgen in de arbeidsmarktpositie van oudere leraren en passende beleidsinstrumenten.

In het onderzoek komt ook de doelgroep zelf, oudere leraren, aan het woord. De onderzoekers willen graag een drietal oudere docenten in jouw organisatie spreken over hun duurzame inzetbaarheid. Zowel jouw input als die van de oudere leraren wordt anoniem door verwerkt en zal niet te herleiden zijn tot personen en/of een organisatie.

Als je nog vragen hebt of wilt meewerken, kun je contact opnemen met Deborah van den Berg of Jo Scheeren van het CAOP.