Nieuws

Partners krijgen vanaf 1 januari 2019 recht op extra geboorteverlof

De partner van de moeder krijgt vanaf 1 januari 2019 recht op een week geboorteverlof in de vier weken na de geboorte van hun kind. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), waarin dat wordt geregeld. Het wetsvoorstel moet nog wel langs de Eerste Kamer voordat dit definitief is, maar het lijkt erop dat het voorstel ook daar breed wordt gedragen.

Per 1 januari 2019 krijgen partners bij de geboorte van hun kind recht op:

  • Calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dagen van de bevalling;
  • Geboorteverlof met loondoorbetaling gedurende eenmaal de arbeidsduur per week, op te nemen binnen vier weken na de bevalling. De opname van dit verlof is onvoorwaardelijk. De 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof die binnen 4 weken na de bevalling onvoorwaardelijk kunnen worden opgenomen komen te vervallen.
  • Adoptie- en pleegzorgverlof wordt verlengd van vier weken naar zes weken. Tijdens dit verlof kan door beide ouders van het kind een uitkering worden aangevraagd bij UWV voor 100 % van het salaris.

Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners ook nog recht op:

  • Vijf weken aanvullend geboorteverlof, op te nemen in hele weken gedurende 6 maanden na de bevalling. Gedurende het aanvullend geboorteverlof is er recht op 70 % van het salaris via een uitkering van UWV.┬á