Nieuws

'Personeelsbeleid: een olievlek die zich langzaam verspreidt'

Hoe stel je onderwijskwaliteit centraal in de processen in de organisatie, bijvoorbeeld in het HR-beleid? En in hoeverre sluit het personeelsbeleid aan bij je blik op onderwijskwaliteit? Bestuurder Maurice Gloudi en p&o’er Tonki Tip van Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR) in Tiel vertellen in een interview met het vakblad De Nieuwe Meso over de ontwikkeling van het HR-beleid bij hun organisatie. Tot 19 november kunt u het interview gratis downloaden via de website www.professioneelbegeleiden.nl.

Leergang Strategisch HR-beleid

Aanleiding voor het interview is de gezamenlijke deelname van Gloudi en Tip aan de leergang Strategisch HR-beleid van de PO-Raad. In het najaar kunnen schoolbesturen opnieuw meedoen aan een nieuwe leergang. Schoolbesturen die een volgende stap willen zetten met professioneel, strategisch personeelsbeleid binnen hun organisatie kunnen zich inschrijven voor het project. In vier lesdagen worden bestuurder en HR-professional geïnspireerd door sprekers en uitgedaagd om kritisch naar de eigen organisatie te kijken met als doel steeds een stukje beter te worden. Er zijn op dit moment nog enkele plaatsen vrij in deze nieuwe leergang.

Meer inhoudelijke informatie over de leergang en de mogelijkheid om aan te melden vindt u op deze pagina.