Nieuws

Platform Werkdruk biedt kennis en tools om werkdruk aan te pakken

Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte is het digitale Platform Werkdruk ontwikkeld, te vinden op www.platformwerkdrukpo.nl. Leraren, schoolleiders, beleidsmedewerkers en schoolbestuurders kunnen hier terecht voor kennis, praktijkverhalen en praktische tools die helpen werkdruk in primair onderwijs aan te pakken.

Veel leerkrachten in het primair onderwijs voelen een hoge werkdruk. Om dat te verlichten, sloten PO-Raad, onderwijsvakbonden en kabinet 9 februari 2018 het werkdrukakkoord. Scholen krijgen vanaf het schooljaar 2018-2019 extra geld om de werkdruk te verlagen en daarbij hun eigen keuzes voor een aanpak te maken. Maar hoe voer je het gesprek over werkdruk en wat zijn passende oplossingen? Op de website vinden scholen daarvoor een 4-stappenplan waarmee in de praktijk ervaring is opgedaan.

Het 4-stappenplan bestaat uit de fases: analyseren, bespreken, aanpakken en evalueren. Voor elke stap is er op het platform een pagina met praktische hulpmiddelen en kennis. Praktijkverhalen laten zien hoe andere scholen werkdruk aanpakken. Wanneer je met het onderwijsteam de stappen doorloopt, beantwoord je achtereenvolgens de vragen: Waar komt werkdruk vandaan? Wat kun je aan werkdruk doen? Welke maatregelen neem je? Heeft de aanpak succes? Door de laatste vraag te beantwoorden, kunnen teams hun aanpak bijstellen en de 4 stappen opnieuw doorlopen. Dit cyclisch proces houdt de dialoog op gang en zorgt voor een blijvende aanpak van werkdruk.

Goed werkklimaat

Uit een eerdere pilot van het Arbeidsmarktplatform PO blijkt dat de aanpak ertoe leidt dat onderwijsteams meer sociale steun van collega’s ervaren en vinden dat het werkklimaat in de school is verbeterd. Teams zijn zich door de aanpak meer bewust van de oorzaken van werkdruk en maken doelgerichter keuzes in het werk.

Het Platform Werkdruk is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO, PO-Raad, AOb, AVS, CNV Onderwijs, FvOv en PO in actie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten