Nieuws

Reminder: geef uw mening over versterking functiemix

In de afgelopen jaren zijn thema’s als professioneel HR-beleid, aandacht voor diversiteit in teams en de persoonlijke ontwikkeling van de leraar steeds hoger op de agenda gekomen. Vanuit dat perspectief heeft de PO-Raad, samen met de vakbonden en het ministerie van OCW, het afgelopen jaar in het project Versterking van de functiemix een impuls gegeven aan een kwalitatieve invoering van functiemix.

We willen nu zicht krijgen op de stand van zaken rond de functiemix en uw wensen op dit gebied. Ook als u niet aan de activiteiten van het project heeft meegedaan, zijn we benieuwd naar uw mening en stand van zaken. Hiervoor hebben we voor de zomer deze enquête uitgezet? Als u deze enquête nog niet heeft ingevuld, roepen we u graag op dit alsnog te doen. Het duurt slechts 5 minuten.