Nieuws

Schoolbestuurders en schoolleiders zien toegevoegde waarde schoolleidersregister

Schoolleiders en schoolbesturen zien de toegevoegde waarde van het schoolleidersregister voor het primair onderwijs. Zij zijn wel kritisch op functie van het register voor professionalisering van de individuele schoolleiders. Het register sluit nog onvoldoende aan bij de ontwikkelbehoefte van de individuele schoolleider. Dat blijkt uit onderzoek naar de activiteiten van het Schoolleidersregister PO.

Ruim vier jaar na de start van het schoolleidersregister voor primair onderwijs toont onderzoek aan dat de uitgangspunten breed worden ondersteund. Het schoolleidersregister is direct aan de slag gegaan met de ontwikkelpunten die uit het onderzoek naar voren komen. Het register gaat de ontwikkelbehoefte van de schoolleiders zelf meer centraal stellen, schoolleiders meer betrekken bij het register en de communicatie verbeteren en intensiveren. De PO-Raad ondersteunt de ontwikkelingen en werkt graag mee aan verdere verbeteringen.

Uit het onderzoek blijkt dat schoolleiders de registratieprocedure duidelijk en toegankelijk vinden. Ze zijn over het algemeen iets kritischer over de herregistratieprocedure. De website www.schoolleidersregisterpo.nl wordt informatief en gebruiksvriendelijk genoemd. Uit het IT-onderzoek blijkt echter dat sommige functionaliteiten rondom met name herregistratie nog problemen geven.

Kritisch zijn de schoolleiders en schoolbestuurders op de toegevoegde waarde van het schoolleidersregister voor de professionalisering van de individuele schoolleiders. Schoolleiders voelen te weinig ruimte en willen meer regie over hun professionalisering.  De procedures kunnen verbeterd worden. Het is niet altijd helder waarom sommige opleidingen niet geldig zijn voor de herregistratie. Het register voelt als een verplichting.

Schoolleiders en schoolbestuurders onderschrijven wel dat het Schoolleidersregister PO een middel is om te borgen dat alle schoolleiders voldoen aan de basiskwalificaties van de beroepsstandaard. Registreren is daarmee geen doel op zich, maar een middel waarmee de beroepsgroep aan de maatschappij laat zien dat schoolleiders voldoen aan bepaalde basiskwalificaties.

De evaluatie van het Schoolleidersregister PO is uitgevoerd door onafhankelijke onderzoeksbureau Kwink in opdracht van de stichting van het schoolleidersregister en OCW. Lees hier het volledige rapport.