Nieuws

Tegemoetkoming voor een vernieuwende aanpak om het lerarentekort terug te dringen

Heeft u een goed idee om het aantal toekomstige leraren te vergroten of hun kwaliteit te verbeteren? Of wilt u de organisatie van de aanpak van het groeiend lerarentekort veranderen en bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen werven? Samenwerkende schoolbesturen kunnen in aanmerking komen voor een financiële steun in de rug hiervoor.

Het primair onderwijs stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan leerkrachten. Door regionaal samen te werken kunnen schoolbesturen met de opleidingen werken aan dit arbeidsmarktvraagstuk.

Cofinanciering

Om in aanmerking te komen voor maximaal vijftig procent cofinanciering voor een vernieuwende aanpak, is het nodig om een projectplan voor 1 juni in te sturen. Als u voor 1 april alvast een korte beschrijving mailt, kunt u een indicatie krijgen of een aanvraag kans maakt.

Een voorwaarde is dat het een idee van samenwerkende schoolbesturen en één of meerdere pabo's samen is. Daarmee moedigt het Arbeidsmarktplatform PO innovatieve ideeën aan die lokaal bestaan en ontstaan maar misschien nog net een zetje nodig hebben. Een idee moet ook interessant zijn voor andere regio's want overal neemt het lerarentekort de komende jaren toe.

Alle informatie over de bedoeling van de tegemoetkoming, de voorwaarden en het aanvragen staat op de website van het Arbeidsmarktplatform PO.