Nieuws

Trouw: ‘Een trainee als oplossing lerarentekort’

Begeleidingstrajecten voor startende leerkrachten in het basisonderwijs zijn een goed middel voor het tegengaan van de hoge uitval onder deze groep. Daarover berichtte dagblad Trouw deze week naar aanleiding van de waarschuwing van de PO-Raad voor een nijpend lerarentekort.

Startende leerkrachten van het Tilburgse schoolbestuur Xpect Primair kunnen deelnemen aan zo’n begeleidingstraject. Het programma, traineeship, is intensief: twee jaar lang komen jonge leerkrachten bij elkaar om workshops te volgen, te praten over de problemen waar ze tegenaan lopen en om hun eigen functioneren in de klas te bespreken. Ook moet zo’n traject de werkdruk verminderen. Want, zo beredeneert de school, je kunt niet zeggen tegen startende leerkrachten ‘doe de deur maar dicht en succes ermee’. Op die manier werk je de hoge uitval onder startende leerkrachten in de hand: maar liefst achttien procent van de basisschoolleerkrachten zijn binnen een jaar gestopt.

In de cao voor het primair onderwijs is afgesproken dat vanaf 2017 alle leraren die korter dan drie jaar voor de klas staan recht hebben op een coach en veertig uur per jaar extra voor hun verdere ontwikkeling.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten