Nieuws

Vanaf 1 april: inschrijven voor Lerarenbeurs en VierSlagLeren

Leraren die zich verder willen professionaliseren kunnen zich vanaf 1 april weer inschrijven voor de Lerarenbeurs en VierSlagLeren.

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Leraren ontvangen een financiële tegemoetkoming van maximaal € 7.700 per jaar voor collegegeld en studie- en reiskosten. Dit bedrag geldt sinds dit jaar ook voor het volgen van private opleidingen.

Daarnaast kan de school subsidie krijgen om de leraar (maximaal 8 uur per week) studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen. Leraren die eerder gebruik gemaakt hebben van de Lerarenbeurs voor een bacheloropleiding kunnen opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding.

Aanvragen en meer informatie Lerarenbeurs

Het aanvragen van de Lerarenbeurs kan van 1 april tot 1 juli 2016. Zie voor aanmelding de toelichting op www.duo.nl/lerarenbeurs.


VierSlagLeren

VierSlagLeren is een project waarbij jonge groepsleerkrachten zittende leerkrachten vervangen en beiden een masterstudie volgen. Leerkrachten krijgen dan naast de Lerarenbeurs acht uur extra ruimte voor studie, onderzoek en werken aan schoolontwikkeling. Dat kan zittende leerkrachten die eerder twijfelden over de combinatie van werk, studie en privé, over de streep helpen.

Voor zittende leerkrachten en schoolleiders is er nu ook een filmpje, dat in één minuut uitlegt hoe VierSlagLeren werkt.

Aanmelden en meer informatie VierSlagLeren

Schoolbesturen kunnen duo's aanmelden vanaf 1 april 2016 via de website van Arbeidsmarktplatform PO. Er is komend schooljaar plaats voor 150 duo's.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten