Nieuws

Verbinding en inspiratie in regionale bijeenkomsten functiemix

Op woensdag 28 september en vrijdag 7 oktober vonden in Groningen en Amsterdam de eerste regionale bijeenkomsten over de functiemix plaats. Bestuurders, directeuren en HR-adviseurs gingen in gesprek over de thema’s ‘Werken aan diversiteit in teams’, ‘Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van de leraar’ en ‘Professionalisering van het personeelsbeleid’. De Alliantiefabriek - een innovatieve werkmethode - ondersteunde bij het uitwisselen van ideeën en het leggen van verbindingen.

Is diversiteit van teams een belangrijke randvoorwaarde voor de verbetering van onderwijs? Helpt de functiemix in het creëren van diversiteit in teams? Hoe kun je de persoonlijke ontwikkeling van leraren stimuleren? Welke uitdagingen kom je tegen bij het professionaliseren van personeelsbeleid? En draagt de functiemix daaraan bij? In deze gesprekken wisselden deelnemers van gedachten over uitdagingen, drempels en best practices. Bekijk hier het videoverslag van deze bijeenkomst.

Met behulp van de Alliantiefabriek werd vraag en aanbod van de bestuurders geïnventariseerd. Bij de vraag gaat het om concrete behoeftes met betrekking tot een van de drie thema’s. Bij het aanbod gaat het bijvoorbeeld om een instrument voor het creëren van diversiteit in teams, of om tips, tricks en oplossingen voor omgang met niet gemotiveerde of uitgeleerde leraren. Naar analogie van een fabriek werden grondstoffen geassembleerd: het verbinden van vraag en aanbod van de aanwezigen rondom implementatie van de functiemix.

Deelnemers zijn positief: ,,Veel inspiratie en ideeën opgedaan over de implementatie van de functiemix en het professionaliseren van het personeelsbeleid, uitbreiding van het netwerk en concrete samenwerkingsafspraken gemaakt.” Geïnteresseerde bestuurders kunnen zich nog aanmelden voor regionale bijeenkomsten in Eindhoven 12 oktober, Arnhem 9 november en Rotterdam 16 november via deze link.