Nieuws

Vereenvoudiging banenafspraak is uitgesteld

De invoering van het Breed Offensief, waarmee de Banenafspraak vereenvoudigd moet worden, wordt uitgesteld tot 2022. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is gereed voor plenaire behandeling maar op verzoek van de Tweede Kamer uitgesteld totdat een nieuw kabinet hierover kan debatteren. Daarmee is de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021 niet meer haalbaar volgens Koolmees.

Het Breed Offensief is in februari 2020 door toenmalig staatssecretaris Tamara van Ark ingediend (naar aanleiding van een Kamermotie uit 2018). Het doel van het wetsvoorstel is om kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het Breed Offensief is erop gericht om het voor werkgevers makkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Ook is het de bedoeling dat werk voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker wordt, dat werkzoekenden en werkgevers elkaar makkelijker kunnen vinden en dat de regels rondom de banenafspraak en het quotum eenvoudiger worden. Een van de voorgestelde maatregelen is het mogelijk maken om banen die worden gerealiseerd door inkoop van diensten mee te tellen bij de inkopende werkgever.

De PO-Raad en VO-raad betreuren het uitstellen van de invoering Breed Offensief tot 2022. De wetgeving zal nu op zijn vroegst in 2023 in werking treden. Het uitstel is schadelijk voor de doelgroep van de banenafspraak. Het wetsvoorstel zorgt namelijk voor een beter gestroomlijnd plaatsingsproces. Daarnaast regelt het Breed Offensief dat mensen uit de doelgroep worden meegeteld waar zij werken. Van Ark heeft de werkgevers destijds opgeroepen om te handelen alsof de wet al was ingetreden. Door het uitstel worden werkgevers niet beloond voor de moeite die zij doen om werkgelegenheid te creëren voor mensen uit de doelgroep.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten