Nieuws

Versterking van functiemix gaat van start

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen extra ondersteuning krijgen bij het versterken van hun personeelsbeleid met de functiemix als instrument. Als eerste stap kunnen ze een korte interactieve vragenlijst invullen, waarmee ze een globaal beeld krijgen van hun stand van zaken. Ook kunnen schoolbestuurders zich inschrijven voor een zogenaamde alliantiefabriek. De alliantiefabriek creëert een regionale uitwisseling tussen vragen en interesses enerzijds en ideeën, succesverhalen, kennis en kunde uit de praktijk anderzijds.

De versterking van de functiemix betekent voor elk schoolbestuur  een kwalitatieve versterking voor het onderwijs. Zo hebben veel schoolbesturen het ook ingezet: een koppeling van nieuwe functies aan scholing en beloning. Daar willen de sociale partners en OCW een vervolg aan geven. Het versterken van het personeelsbeleid in het primair onderwijs, en het gebruik van de functiemix als instrument hierbij, krijgen dit jaar een extra kwalitatieve impuls.

Het belang van nieuwe functies in het primair onderwijs wordt steeds groter, ook door de vele uitdagingen waarvoor de sector staat. Denk aan het dalende leerlingenaantal, de veranderende behoeften aan kennis en de toenemende diversiteit aan leerlingen in één klas. En dit rijtje is ongetwijfeld nog verder aan te vullen. Deze veranderingen stellen andere eisen aan leraren, zowel qua kennis als qua vaardigheden. Het is van belang dat leraren zich blijven ontwikkelen. Dat vraagt om professioneel personeelsbeleid, gericht op doorgroeimogelijkheden voor leraren, nieuwe functies en een daaraan gekoppelde beloning. Daarmee werkt het primair onderwijs aan een belangrijke bouwsteen van het onderwijs: de bekwaamheid en effectiviteit van leraren en lerarenteams. De kwalitatieve impuls van de functiemix wil hieraan een bijdrage leveren. 

Zet nu een eerste stap in de versterking van het gebruik van de functiemix door de vragenlijst in te vullen. Dit kost slecht enkele minuten. Daarnaast kunnen schoolbesturen zich aanmelden voor de alliantiefabriek. De zes regionale bijeenkomsten van ca. 3 uur staan in het teken van professioneel personeelsbeleid en staan garant voor veel energie, inspiratie én concrete allianties om samen praktisch aan de slag te gaan. Schoolbesturen kunnen ook  in aanmerking komen voor een individueel ondersteuningstraject. Op www.functiemix.nl staan meer informatie, relevante data met mogelijkheid om zich aan te melden, verslagen van opgedane ervaringen, verzamelde kennis en praktische tips. 

Het traject van de sociale partners en OCW wordt ondersteund door de adviesbureaus Berenschot en Edunamics. 

Van links naar rechts: Fons Dingelstad - ministerie van OCW, José Muijres - AOb, Simone Walvisch - PO-Raad, Jilles Veenstra - FvOv, Helen Adriani - CNV en Paul van Lent - AVS.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten