Nieuws

Voorbeeld-functiebeschrijvingen leidinggevende functies nu beschikbaar

De PO-Raad heeft vanaf nu een aantal voorbeeld-functiebeschrijvingen van leidinggevende functie in het basisonderwijs beschikbaar op de website op de themapagina: Functiewaardering voor leidinggevende functies.

De functiebeschrijvingen (op verschillende niveaus) zijn gemaakt door een externe expert en kunnen direct opgenomen worden in uw functiegebouw. Wij adviseren u om vooraf kennis te nemen van de bijbehorende toelichting en in overleg met uw schoolleiders en de medezeggenschapsraad vast te stellen wat passende functiebeschrijvingen zijn in uw specifieke situatie.

De functiebeschrijvingen vloeien voort uit afspraken in de cao functiewaardering voor leidinggevende functies. In hoofdstuk 5, artikel 5.1 lid 3 staat dat leidinggevende functies en functies met leidinggevende taken vóór 1 juli 2016 worden beschreven en gewaardeerd met FUWA PO. De uitkomst en inschaling worden per 1 augustus 2016 van kracht. In artikel 5.2 lid 1 staat dat voor de functies behorend tot de categorie directie de functies en de daarbij behorende taakkarakteristieken uit bijlage VII.A van deze cao worden vastgesteld als norm-functies. Dit artikellid vervalt per 1 augustus 2015.

Meer weten?

Voor meer informatie over functiebeschrijvingen en functiewaardering kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad (alleen voor leden).

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten