Nieuws

Voorbeeld-functiebeschrijvingen voor directeuren van éénpitters

Er zijn nu twee aparte voorbeeldbeschrijvingen voor leidinggevende functies bij zogenaamde éénpitters. Deze functies wijken af van andere leidinggevende functies in het primair onderwijs, omdat zij vrijwel altijd hebben te maken met een vrijwilligersbestuur. Dat heeft tot gevolg dat de directeur geen ondersteuning heeft van een professioneel bestuurder, bovenschools management en een gespecialiseerde staf. Van een directeur éénpitter wordt verwacht dat die alle taken zelf uitvoert, inclusief de beleidsvoorbereiding en ontwikkeling.

In de CAO PO is bepaald is dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering moeten krijgen op basis van FUWA-PO (het systeem voor de Functiebeschrijving en –waardering voor het primaire onderwijs), indien er geen gebruik gemaakt wordt van de normfuncties. Schoolbesturen kunnen voor het samenstellen van directiefuncties en de waardering daarvan, gebruik maken van voorbeeld-functiebeschrijvingen.

Onder een éénpitter wordt hier verstaan een school die deel uitmaakt van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Indien u één van deze functies in zijn geheel overneemt voor eigen gebruik, dan hoeft u geen gebruik te maken van een gecertificeerd adviseur omdat deze voorbeeldfuncties zijn ontworpen en gevalideerd door een gecertificeerd adviseur.

Het gaat om de volgende functies:

Bekijk ook de bijbehorende toelichting op de functiebeschrijvingen. Voor meer informatie over functiedifferentiatie en -waardering, kunt u kijken op de themapagina. Daar vindt u ook andere voorbeeldbeschrijvingen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten