Nieuws

Vrijwilligers op scholen kunnen gratis Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen vanaf 1 november 2018 gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Hieronder vallen nu ook vrijwilligers die werken met leerlingen op scholen. Het schoolbestuur moet zich daarvoor aanmelden voor de regeling.

De oude regeling uit 2015 was alleen van toepassing op vrijwilligers die werkzaam waren bij vrijwilligersorganisaties. In de nieuwe regeling geldt het voor alle organisaties, die werken met kwetsbare mensen. Of wanneer sprake is van een kwetsbare situatie. Op dit moment maken ongeveer 6.200 organisaties gebruik van de regeling. Het is de verwachting dat dit aantal de komende jaren zal verdubbelen.

Organisaties kunnen zich via de website Gratisvog.nl aanmelden als Gratis VOG-organisatie. Vervolgens kunnen zij een digitaal formulier invullen. Alle stappen hiervoor zijn te vinden op de website www.gratisvog.nl.