Nieuws

Werkomgeving inclusieve cultuur | Voor het bevorderen van diversiteit in scholen

In een divers team werken leraren met verschillende achtergronden en ervaringen samen. Maar hoe werk je als school aan een inclusieve cultuur? En waar moet je beginnen? Om scholen hierbij te ondersteunen is de werkomgeving inclusieve cultuur ontwikkeld. Met behulp van de werkomgeving wordt de huidige situatie in kaart gebracht en krijgen scholen handvatten om te werken aan het duurzaam verbeteren van een inclusieve cultuur. 

Concreet aan de slag met de werkomgeving

Met tips uit de werkomgeving kunnen scholen voortdurend hun kwaliteit verbeteren en werken aan een inclusieve cultuur. De werkomgeving bevat drie dimensies: inclusief klimaat, genderdiversiteit en culturele diversiteit. Iedere dimensie bevat een scan waarmee de beginsituatie en de doelen zijn vast te stellen. Vervolgens krijgt de deelnemer acties aangereikt die helpen om aan de slag te gaan, en een werkplan maakt om de acties uit te voeren.

Voor wie?

Schoolteams of schoolleiders kunnen aan de slag met de werkomgeving, eventueel in samenwerking met HR-professionals en bestuurders. Vul de scan samen in en bespreek de resultaten. Zo creëer je draagvlak en werk je aan een gezamenlijke ambitie. Door de werkomgeving ieder jaar opnieuw te gebruiken, werken scholen aan een structurele verbetering en aan een duurzame inclusieve cultuur. 

Alliantie ‘Divers voor de Klas’

De PO-Raad, Meestert! en het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) hebben zich verenigd in de Alliantie ‘Divers voor de Klas’. Gert-Jan Veerman, lector Samen Divers, Christelijke Hogeschool Ede en Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap, Fontys Hogeschool Kind en Educatie hebben in opdracht van De Alliantie de werkomgeving ontwikkeld. De twee lectoren zijn ook verantwoordelijk voor de werkomgeving inclusieve cultuur opleidingen.

Meer info?

Bezoek de werkomgeving inclusieve cultuur scholen
Bezoek de werkomgeving inclusieve cultuur opleidingen
Rapport Meer Meesters?