Nieuws

Zet implementatie van het Lerarenregister on hold

De PO-Raad vindt de brief van minister Slob en minister Van Engelshoven (Onderwijs) over het Lerarenregister zeer teleurstellend. De PO-Raad vindt dat de hele implementatie -inclusief gegevenslevering- on hold moet worden gezet, tot de problemen rondom het register zijn opgelost. Deze week liet de Onderwijscoöperatie weten de ondersteuning van het Lerarenregister terug te geven aan de minister. De Deelnemersvergadering wordt losgekoppeld van de Onderwijscoöperatie en er wordt doorgegaan met de de implementatie van het Lerarenregister zoals werd aangekondigd in december.

Dit betekent dat er wel uitstel is voor de ontwikkeling van het kwaliteitskader (de herregistratiecriteria en valideringsregels), maar dat de openstelling van het vrijwillige deel van het register, de portfoliotool, wel doorgaat per 1 augustus 2018. De schoolbesturen blijven daarmee verplicht tot het leveren van de gevraagde gegevens van leraren.

Implementatie Lerarenregister

Dat er geen pas op de plaats wordt gemaakt met de implementatie van het Lerarenregister vindt de PO-Raad een groot probleem. De sectororganisatie schreef eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat zij zich zorgen maakt over de totstandkoming van transparante en betrouwbare herregistratie- en valideringseisen. Het Lerarenregister heeft bovendien weinig draagvlak onder schoolbesturen, scholen en leraren. Veel besturen en scholen hebben bezwaren tegen het aanleveren van de gegevens, terwijl er nog zoveel onduidelijkheden zijn. Zij wijzen ook op de complexe wet- en regelgeving en op een forse toename van de administratieve lasten.

Professionalisering vanuit vertrouwen

Een groep van meer dan honderd schoolbestuurders heeft een manifest Stop dit Lerarenregister naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij roepen op leraren de ruimte te geven om zelf aan hun professionele ontwikkeling te werken. Zij geven aan bekwaamheidseisen vanuit de beroepsgroep zelf een goed idee te vinden, maar het Lerarenregister is een idee van de overheid. De ondertekenaars werken niet mee aan het Lerarenregister zoals het er nu uitziet.