Nieuws

Telegraaf: 'Liefde voor vak groot'

Ongeveer de helft van de werknemers met een 'pedagogisch beroep', waaronder leraren in het primair en voortgezet onderwijs, werkt meer uren dan in hun contract staat. Het overwerken vertoont bovendien een stijgende lijn, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen managers maken vaker overuren.

De PO-Raad is hierover niet verbaasd omdat het onderwijs met een hoge werkdruk kampt en een groeiend lerarentekort. In de Telegraaf vertelt een woordvoerder van de PO-Raad dat scholen het werk van leraren proberen te verlichten waar het kan. Oplossingen verschillen per school.

Daarnaast is het belangrijk dat oplossingen worden gevonden voor het lerarentekort, zowel voor leerlingen als voor lerarenen wiens werkdruk hierdoor alleen maar toeneemt. De PO-Raad pleit ervoor dat de sector en overheid hiervoor samen structurele en samenhangende oplossingen uitwerken. Voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten zei vorige week in reactie op een peiling van de PO-Raad over het lerarentekort: ,,Ik zie nu te veel hapsnap-oplossingen, te veel los zand. Daar redden we het echt niet mee. We moeten andere doelgroepen gaan opleiden, zij-instromen makkelijker maken, de salarissen moeten omhoog en we moeten nadenken hoe we het onderwijs anders kunnen organiseren.’’

Uit de peiling bleek dat het primair onderwijs het nieuwe schooljaar dreigt in te gaan met een tekort van zo’n 1300 leerkrachten. Om dit tekort na de zomer te kunnen opvangen, vragen schoolbesturen parttime leraren meer te werken, trekken ze extra onderwijsassistenten aan en zetten ze leraren in opleiding in.