Nieuws

Tijdelijke oplossing voor vervangingsproblemen door Wwz

De PO-Raad heeft afspraken kunnen maken die scholen tijdelijk enige ruimte geven in de vervangingsproblematiek door de Wet werk en zekerheid (Wwz). In de maanden januari, februari en maart (wanneer de ziektevervanging het meest nijpend is) van 2017 en 2018 tellen tijdelijke contracten voor ziektevervanging niet mee voor de ketenregeling. De PO-Raad is blij dat hiermee erkend wordt dat er binnen het PO een probleem is met vervanging als de Wwz onverkort wordt toegepast.

Minister Asscher heeft op verzoek van de Tweede Kamer een verkenner aangesteld met de opdracht om binnen de huidige wet een oplossing te zoeken voor de vervangingsproblemen in het primair onderwijs. Hoewel de Wwz door de sociale partners verschillend gewaardeerd wordt, hebben partijen elkaar gevonden in de noodzaak te voorkomen dat er groepen naar huis worden gestuurd.

Verkenner Jacques Tichelaar is aan het werk gegaan om een oplossing te zoeken die op de korte termijn zou werken. Wetswijziging biedt op de korte termijn geen soelaas. Hij heeft de sociale partners ervan overtuigd gezamenlijk een beroep te doen op de ministeriële regeling uit de Wwz die verruiming mogelijk maakt. Minister Asscher (Sociale Zaken) zal op verzoek van de sociale partners de ministeriële regeling treffen waarin de tijdelijke uitzondering van de ketenregeling mogelijk wordt gemaakt. Sociale partners zullen vervolgens de CAO PO hierop aanpassen.

De gemaakte afspraak houdt in dat tijdelijke contracten die worden aangegaan in de maanden januari, februari en maart 2017 en 2018 voor kortdurende vervanging van ziekteverzuim, niet meetellen voor de ketenregeling. Het aantal contracten voor een vervanger is dus onbeperkt in deze maanden, maar de afzonderlijke contracten moeten wel kortdurende contracten zijn, van maximaal 14 dagen.

Geen definitieve oplossing

De PO-Raad ziet de gekozen oplossingsrichting niet als definitieve oplossing voor alle problemen rondom de Wwz. Maar het geeft het primair onderwijs tijdens de periode waarin het ziekteverzuim het hoogst is (januari – maart) wel verlichting. Met de bonden is afgesproken dat de cao-afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van de Wwz, geëvalueerd worden. Duidelijk moet worden of de schoolbesturen, ook als zij een doordacht vervangingsbeleid hebben ingevoerd, uit de voeten kunnen met deze cao-afspraken.

Leden van de PO-Raad kunnen op mijn.poraad.nl vragen en antwoorden over de regeling vinden.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten