Nieuws

Trouw: Kortere zomervakantie als recept tegen overwerkte leraar?

Is een kortere zomervakantie de oplossing voor de overuren die leraren maken? vraagt dagblad Trouw zich af in een artikel.

In een reactie heeft de PO-Raad laten weten dat het voor ieder schoolteam verschilt hoe werkdruk aangepakt kan worden. Het is echt maatwerk. Daarom ook bepalen de schoolteams zelf hoe de werkdrukmiddelen worden ingezet. De PO-Raad vindt dat werkdruk en de oplossingen hiervoor onderwerp van gesprek moet zijn tussen schoolteams en hun schoolbestuur. Een kortere zomervakantie kán uitkomst zijn van zo’n gesprek, maar de PO-Raad vindt dat dit niet van bovenaf voor iedereen moet worden opgelegd.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten