Nieuws

Trouw: 'Versobering bovenwettelijke uitkering levert weinig op'

In dagblad Trouw vandaag een artikel over een impasse die dreigt tussen minister Slob en het basisonderwijs. De beloofde 270 miljoen voor salarisverhoging komt er alleen als het onderwijs zelf eerst het mes zet in de bovenwettelijke uitkering van werkloze leraren. De PO-Raad reageert in de krant dat zij deze regeling zeker wil moderniseren, maar dat dit de sector niet nóg onaantrekkelijker moet maken, in verband met het lerarentekort.

Zowel de PO-Raad als de vakbond Aob noemen het in de krant opmerkelijk dat het kabinet eist dat zij de bovenwettelijke regelingen versoberen. Ten eerste omdat de minister van onderwijs officieel geen plek heeft aan de onderhandelingstafel, ten tweede omdat de regelingen volgens hen een belangrijke functie hebben.

Bovendien levert zo’n versobering op korte termijn amper wat op, schrijft dagblad Trouw. De afgelopen jaren moesten schoolbesturen namelijk veel leerkrachten ontslaan vanwege dalende leerlingaantallen. Deze groep heeft twee jaar gebruikgemaakt van de wettelijke werkloosheidsuitkering en gaat juist de komende jaren gebruik maken van de extra uitkering. De kosten zullen de komende jaren dus eerder stijgen dan dalen.  

Lerarentekort

De PO-Raad en de Algemene Onderwijsbond benadrukken in het artikel dat niet iedere werkloze leraar de komende jaren werkloos zal blijven. Eind 2016 zaten volgens het Participatiefonds (dat de kosten van werkloosheid over besturen verdeelt) 10.671 leraren thuis. Het basisonderwijs gaat ervan uit dat in ieder geval een deel van die zogeheten 'stille reserve' weer voor de klas zal willen. Nu er een steeds groter lerarentekort heerst, staan scholen te springen om mensen. Daarbij hebben de leerkrachten, net als iedere andere werkloze, een sollicitatieplicht.

Ook de Volkskrant besteedt aandacht aan het onderwerp.