Nieuws

Update: Uitstel wijzigen vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 oktober 2021

Update 29 juni 2021: Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding uitkeren aan werknemers die door de coronacrisis meer of volledig thuiswerken, kunnen deze vergoedingen in ieder geval nog tot 1 oktober 2021 doorbetalen. Voorwaarde is nog steeds dat het vaste reiskosten betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

Vanaf 1 juli 2021 zou de tijdelijke goedkeuring om reiskosten onbelast te laten doorlopen, komen te vervallen, maar de regeling wordt voorlopig dus nog doorgezet. In ieder geval tot 1 oktober 2021.

Daarnaast wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling, net als in 2020, ook in 2021 verruimd. Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Werkgevers kunnen zelf bepalen óf en waaraan zij de vrije ruimte willen besteden. Voor het jaar 2021 verhoogt het kabinet de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever tijdelijk van 1,7% naar 3%.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten