Nieuws

Waarom mensen best leraar willen worden, maar het (nog) niet doen

Als het halen van een lesbevoegdheid makkelijker of gratis zou zijn, het salaris hoger wordt en lesgeven kan worden gecombineerd met ander werk, zouden meer mensen oren hebben naar een baan als leraar. Dat blijkt uit het Onderwijsdrijfverenonderzoek van Motivaction, in opdracht van de Stichting Platform Bètatechniek (PBT).

Veertig procent van de beroepsbevolking heeft interesse in een baan in het onderwijs, zo wijst het onderzoek uit. Toch is die groep niet massaal van plan ook daadwerkelijk een lesbevoegdheid te halen. Onder meer werkdruk, arbeidsvoorwaarden en omgang met lastige leerlingen worden het genoemd als drempel. Een op de drie geïnteresseerde niet-leraren is echter wel over te halen als het halen van een lesbevoegdheid makkelijker of gratis wordt. Voor bijna een kwart heeft een hoger salaris datzelfde effect. Aan het onderzoek werkten zo’n 1400 mensen mee.

De uitkomsten van het onderzoek zijn input voor de discussie over het lerarentekort en de maatregelen die nodig zijn om dat probleem op te lossen. De meest recente cijfers van CentERdata wijzen uit dat in het primair onderwijs een tekort dreigt van 4100 voltijds leraren- en schoolleiders in 2022, oplopend tot 11.000 voltijdsbanen in 2027. Nu al kampen diverse regio’s met tekorten.

Werkdruk, salaris, PO-front

Het oplossen van de tekorten en de hiermee gepaard gaande negatieve gevolgen voor leerlingen en leraren, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de onderwijssectoren en de overheid, vindt de PO-Raad. Met de vakbonden strijdt ze in het PO-front al tijden voor meer salaris voor leraren in het primair onderwijs en minder werkdruk. Hiervoor is 1,4 miljoen euro nodig becijferde het front. Het kabinet beloofde de sector, onder voorwaarden, ongeveer de helft hiervan. Omdat perspectief op een eerlijk salaris uitblijft, vervolgt het PO-front de acties. Na een landelijke staking in oktober en december blijven op 14 februari scholen in Friesland, Groningen en Drenthe dicht. De PO-Raad steunt het doel van deze actie.

Oplossingen

Ze werkt daarnaast mee aan alternatieve opleidingsroutes naar het lerarenvak zodat nieuwe doelgroepen worden aangetrokken. Om meer academici te verleiden leerkracht te worden, is aan de Radboud Universiteit Nijmegen dit schooljaar de academische lerarenopleiding (bachelor) gestart. Ook pleit de PO-Raad voor goede opleiding en begeleiding van zij-instromers op maat, zodat het aantrekkelijker wordt voor mensen uit andere sectoren om zich te laten omscholen tot leerkracht.

In de bundel Over het lerarentekort, feiten en fabels, (deel)oplossingen onder de loep, laat de PO-Raad haar licht schijnen over diverse potentiele oplossingen voor het probleem. In de bundel staat ook een verslag van een interactieve sessie over het lerarentekort die eind vorig jaar plaatsvond. Schoolbesturen gaven tijdens die sessie aan dat ze werk willen maken van het anders organiseren van het onderwijs om zo het probleem van de tekorten het hoofd te bieden.

Links & downloads

Bundel lerarentekort PO-Raad
1.19 MB