Nieuws

Aandachtspunten naar Tweede Kamer voor debat over onderwijsbegroting

De Tweede Kamer voert in de week van 15 november met het demissionaire kabinet het jaarlijkse debat over de onderwijsbegroting. In de aanloop hiernaartoe vraagt de PO-Raad aandacht van de Tweede Kamerleden voor het personeelstekort, schoolgebouwen en het Nationaal Programma Onderwijs. 

In de brief die de PO-Raad naar de Tweede Kamerleden heeft gestuurd, roept de sectororganisatie voor het primair onderwijs onder meer op om de loonkloof tussen po en vo verder te dichten en om het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) de start van een langetermijnagenda te laten zijn. Daarnaast pleit de PO-Raad er in een gezamenlijke oproep met de VO-raad en VNG voor om snel stappen te zetten in de aanpak van verouderde schoolgebouwen.

Personeelstekort

Het oplopende leraren- en schoolleiderstekort vormt een grote bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs en vraagt om een langdurige aanpak en dito investering. De Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een belangrijke stap gezet in het aantrekkelijker maken van het werken in het primair onderwijs, door hiervoor € 500 miljoen beschikbaar te maken. De PO-Raad roept op om nu door te pakken en zo snel mogelijk de resterende € 420 miljoen (peildatum 2022) vrij te maken, die nodig is voor het volledig dichten van de loonkloof tussen het po en vo.

Onderwijshuisvesting

In de afgelopen coronaperiode spitste de aandacht voor schoolgebouwen zich logischerwijs vooral toe op een snelle aanpak van de ventilatieproblematiek. De PO-Raad is blij met de vrijgemaakte middelen voor de aanpak hiervan, maar vindt het tijd dat er breder wordt gekeken naar het schoolgebouwenvraagstuk. Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting (IBO) toont namelijk aan dat investeringen in schoolgebouwen hard nodig zijn en berekent dat er € 730 miljoen extra per jaar nodig is om verouderde schoolgebouwen in het funderend onderwijs aan te pakken. 
In een gezamenlijke oproep vragen de PO-Raad, VO-raad en VNG het kabinet om snel aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het IBO Onderwijshuisvesting. Zij roepen de Tweede Kamer daarom op om het IBO Onderwijshuisvesting snel te behandelen en om een eerste financiële impuls beschikbaar te stellen om een snelle start te kunnen maken met de integrale aanpak van de slechtste schoolgebouwen. 

Npo

Uit de eerste voortgangsrapportage van het NPO van afgelopen maand blijkt dat scholen voortvarend aan de slag zijn gegaan en dat een deel van de leervertragingen (voor begrijpend lezen) al is ingelopen. Tegelijkertijd hebben scholen de grootste zorgen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en die van hun executieve vaardigheden, zoals werkhouding en doelgerichtheid.

Aangezien er nog geen eenduidige manier is om deze ontwikkeling meetbaar en zichtbaar te maken, roept de PO-Raad op om meer zicht en grip te krijgen op de sociaal-emotionele kant van het onderwijs. Daarnaast herhaalt de PO-Raad de oproep van de sector aan Den Haag om het NPO aan te grijpen voor duurzame verbeteringen. Om het niveau van de basisvaardigheden omhoog te krijgen en de kansengelijkheid te vergroten, moet het NPO de start zijn van een gezamenlijke langetermijnagenda.
 

Downloads

BEHANDELING ONDERWIJSBEGROTING 2022, 88.3 kB
OCW-BEGROTINGSBEHANDELING, 700.15 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten