Nieuws

Bestuurder Movare: ‘Nieuwe coronagolf en lerarentekort maken uitvoering NPO onmogelijk’

Elke dag zitten er meer groepen thuis vanwege Covid. En voor de klassen die wel naar school mogen moeten de directeuren van Movare alles op alles zetten om er personeel voor te krijgen. Veelal mensen die waren aangetrokken om de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren. ,,NPO is grotendeels on hold”, constateert bestuurder Ryszard Kruszel. Sterker: De leerachterstanden lopen weer op. 

Movare (46 scholen in Zuid-Oost Limburg) had zich opgemaakt om dit schooljaar, naast extra ondersteuning bij rekenen en taal, vooral te focussen op het inhalen van achterstanden bij het ‘aanvankelijk leren’ in de groepen 1,2 en 3. Door de lockdowns konden jonge kinderen onvoldoende samen spelen. Elementair voor hun ontwikkelproces en een basis om te kunnen leren, legt Kruszel uit. Maar vooral: een ontwikkelfase waar een kind overheen groeit en die dus lastig is ‘in te halen’. Voor deze plannen was extra personeel nodig: leerkrachten, onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners… Maar ze waren nauwelijks te vinden. 

‘Extra’ personeel staat nu voor de klas

En nu slaat corona weer toe. Kinderen en ook personeel zitten thuis omdat ze zelf corona hebben of vanwege een besmette huisgenoot. ,,De mensen die je hebt aangenomen voor de extra ondersteuning, moeten daardoor een klas draaien”, verzucht Kruszel. ,,NPO nu is net een lekke boot: We hozen met z’n allen maar het lek is niet boven water.”

Achterstanden lopen weer op

Vier maanden na aanvang van het programma ziet de Movare-bestuurder de NPO-plannen stilliggen. Zijn scholen moeten al moeite doen operationeel te blijven. Kruszel voorziet dat de achterstanden nu niet worden ingehaald, maar weer oplopen. ,,Laten we wel zijn: dit gaat door tot de kerstvakantie. In februari kun je de achterstanden in beeld brengen en dan je NPO-plannen weer aanpassen.”

Scholen ervaren het personeelstekort in combinatie met de tijdelijkheid van het programma het belangrijkste knelpunt bij de uitvoering van hun NPO-plannen, zo blijkt uit de eerste NPO-monitor. Al voor de zomer meldden leden van de PO-Raad in onze ledenpeiling dat het personeelstekort hun herstelplannen bedreigt. De hele sector roept om een langetermijnaanpak en -investering om het personeelstekort tegen te gaan en de onderwijskwaliteit te verbeteren. Op 6 december organiseert de PO-Raad voor zijn leden een webinar over Kansen en knelpunten voor het tweede jaar NPO

,,Met het NPO ben je gehouden aan tijd en omvang”, schetst Kruszel. ,,Je kunt er inderdaad voor kiezen de middelen over een langere periode in te zetten, maar je moet je sowieso eind 2023 verantwoorden. We zijn bijvoorbeeld ondersteuning gestart die we nu niet kunnen afmaken. Hoe gaan we dat aanpakken?” Wat de bestuurder betreft wordt NPO-periode verlengd tot ten minste 2024. ,,Zodat we ruimte hebben om niet alleen de bestaande, maar ook de nieuwe achterstanden bij te spijkeren.”

Het NPO maakte in eerste instantie echt enthousiasme los bij onze medewerkers, benadrukt Kruszel. ,,We waren hoopvol en verheugd over de middelen die we kregen. Maar aan renoveren komen we al niet toe, laat staan aan innoveren. Een nieuwe onderwijsminister moet gaan voor verduurzaming van meer middelen. Dan gaan die medewerkers zich wel melden bij ons. Want werken in het onderwijs is het mooiste vak dat er is.”

Lerares helpt meisje dat in een schrift werkt

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten