Nieuws

CDA wil debat over flexibele onderwijstijden

Minister Arie Slob (Onderwijs) blijft bij zijn besluit te stoppen met het experiment flexibele onderwijstijden, ondanks onbegrip hierover bij de Tweede Kamer. Dat blijkt uit zijn beantwoording van Kamervragen. De Kamer, onder aanvoering van CDA, VVD en D66, gaat donderdag met Slob hierover in debat. Leerlingen, ouders en leraren van goed presterende scholen verkeren door het besluit in onzekerheid over de toekomst van hun school.

Slob lijkt met zijn besluit alleen oog te hebben voor de risico’s van onderwijsvernieuwing. Ondanks dat bij vijf deelnemende scholen de onderwijskwaliteit op orde is, stopt het experiment. De PO-Raad vindt dat onderwijskwaliteit voorop moet staan en dat scholen tegelijkertijd ruimte moeten krijgen hun onderwijstijden te moderniseren. Het experiment toont juist aan dat de onderwijskwaliteit niet hoeft te lijden onder flexibilisering van de onderwijstijden.

Vergoeding kinderopvang niet hetzelfde als ouderbijdrage

Scholen die flexibele onderwijstijden aanbieden, werken in de praktijk – in weerwil van verkokerde regelgeving - vaak nauw samen met kinderopvangorganisaties. Voor kinderopvang moeten ouders – zoals gebruikelijk – een vergoeding betalen (en voor school mogelijk een vrijwillige ouderbijdrage). De minister schrijft dat sommige scholen een hoge ouderbijdrage vragen, maar hij lijkt daarbij de kosten van kinderopvang en de ouderbijdrage voor school op een hoop te gooien. Het vragen van een bijdrage voor kinderopvang mag nooit een argument zijn te stoppen met experimenteren met onderwijstijden.

Experiment flexibele onderwijstijden

Scholen kregen in 2011 de mogelijkheid om de centraal vastgestelde vakanties te benutten voor het geven van onderwijs en af te wijken van de vijfdaagse schoolweek. Het experiment beoogde voor ouders de aansluiting tussen werk en privé te bevorderen. De minister schrijft in zijn beantwoording dat ouders van kinderen op deelnemende scholen zeer tevreden zijn over de flexibele onderwijstijden. Vanaf schooljaar 2020-2021 mogen basisscholen niet meer experimenteren met het afwijken van de traditionele schooltijden.

Tegelijkertijd werkt Slob aan een nieuw voorstel voor hoe scholen flexibeler met onderwijstijden kunnen omgaan. De PO-Raad vindt dat de minister eerst zijn aangekondigde nieuwe voorstel moet uitwerken, voordat hij het kind met het badwater weggooit. Door nu het experiment – ook voor goedlopende scholen - te stoppen, verwacht de PO-Raad weinig animo voor een nieuwe experimentenregeling.