Nieuws

Dit heeft het onderwijs nodig voor het tweede NPO-jaar

Het onderwijs heeft tijdig en duidelijke informatie nodig over de bekostiging van het tweede NPO-jaar. Hoewel de scholen in Nederland voortvarend aan de slag gegaan zijn, staat de uitvoering van de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs bij een zeer groot deel van hen onder druk als gevolg van personeelstekort. Dat zal gevolgen hebben voor de evaluatie op landelijk niveau. Dit en meer werd deze week duidelijk tijdens een webinar over het NPO.

De PO-Raad organiseerde dit webinar met zijn leden om de kansen en risico’s voor het tweede NPO-jaar in beeld te krijgen. De deelnemers schetsten hoe scholen te kampen hebben met een personeelstekort én coronacrisis die de uitvoering van het NPO op veel plekken onmogelijk maken. Sterker: een derde maakt zich zorgen over langdurig blijvende leerachterstanden en ook het verder oplopen van leerachterstanden. “We zitten opnieuw in een coronacrisis dus we zijn nog niets aan het inhalen“. 

Aandachtspunten 

Het is zaak dat het onderwijs op korte termijn duidelijkheid krijgt over het tweede NPO-jaar en dat bij de inrichting daarvan én in de evaluatie rekening gehouden wordt met de voortdurende crisis. Op basis van dit gesprek, en ook andere contacten met onze leden, heeft de PO-Raad de volgende aandachtpunten meegegeven aan het Ministerie van OCW en de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer

  1. Het onderwijs heeft zo snel mogelijk duidelijke informatie nodig over de bekostiging van het tweede NPO-jaar;
  2. De uitvoering van het NPO staat onder druk door personeelstekorten en coronacrisis;
  3. Bedenk nu al hoe bij de evaluatie rekening gehouden wordt met de voortdurende crisissituatie. Een heel groot deel van de scholen kiest kwaliteit boven tijd en houdt daarom een langere bestedingstermijn aan. We kunnen daardoor nu al zeggen dat over twee jaar onvoldoende inzichtelijk te maken is wat het NPO heeft opgeleverd. Daar moet op geacteerd worden, zodat het onderwijs de boemerang straks niet terugkrijgt;
  4. De NPO-governance-structuur past niet bij de onderwijspraktijk en dat zorgt voor verwarring. Over het NPO worden beslissingen genomen op schoolniveau terwijl er op bestuursniveau verantwoording moet worden afgelegd over de onderwijskwaliteit. Dit is niet werkbaar. Bij onder meer de zeggenschap moet daarom alsnog worden aangesloten bij de bestaande structuur die voortvloeit uit de Wet medezeggenschap op scholen.
Kinderen met vingers omhoog

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten