Nieuws

Geen concurrentie maar verbinding als oplossing voor het lerarentekort

Door het lerarentekort is het vinden van invallers steeds moeilijker geworden. Zij krijgen een vaste baan aangeboden en daarmee raken de invalpools leeg. De concurrentie tussen scholen is groot, de werkdruk loopt verder op en steeds vaker wordt een klas naar huis gestuurd omdat er geen leraar beschikbaar is. Dat vraagt om het bundelen van krachten en betere samenwerking in de regio. Een interview met Joost Spijker, directeur Transvita.

Kun je iets meer vertellen over Transvita?

,,Transvita ontzorgt schoolleiders door de continuïteit en kwaliteit van het onderwijsproces te borgen wanneer een leraar uitvalt. Het gaat zowel om kortdurende als langdurige vervanging. Dit vormt in toenemende mate een uitdaging maar gelukkig hebben we nog steeds ruim 350 invallers beschikbaar. Maar Transvita gaat verder dan dat. We denken ook mee in wat goed werkgeverschap betekent, hoe je de vitaliteit van medewerkers behoudt en hoe we meer mensen vitaal voor de klas krijgen en houden. Bij het loopbaancentrum kunnen leraren terecht die het gevoel hebben niet meer op hun plek te zitten. Hierdoor behouden we hen vaak voor onze scholen en voorkomen we langdurige uitval. Het loopbaancentrum is er overigens voor iedereen binnen de bij Transvita aangesloten scholen."

Fotografie: Thomas Duiker, Dyve Media 


Wat typeert jullie aanpak? 

,,Wij hebben een integrale blik, we kijken holistisch naar de problematiek en staan voor kwalitatief goed onderwijs. Je lost het lerarentekort niet op door alleen vervangers te regelen. We hebben structureel te maken met een tekort aan invallers. Daarom zetten we onder andere in op het werven van zij-instromers en herintreders. En organiseren we verbinding en kennisuitwisseling tussen scholen en besturen in de regio. Zo hebben we bijvoorbeeld een kennisnetwerk opgericht waarin P&O’ers van aangesloten besturen zitten. We zien dat door kennisdeling tussen besturen en scholen zaken als werving en verzuimbeheersing beter, slimmer en efficiënter geregeld kunnen worden. Voor de schoolleider, de leraar en dus uiteindelijk voor de leerlingen.”

Wat maakt jullie oplossingen duurzaam?

,,We zetten geen harde wervingscampagne in om leraren te werven. Als ze bij de ene school weg gaan om bij de andere te gaan werken, draagt dat niet bij aan een duurzame oplossing. Er is een tekort aan goed geschoolde leraren en daar moeten we met elkaar een antwoord op vinden. Zo hebben we bijvoorbeeld, in samenwerking met het voortgezet onderwijs, mbo’s, het UWV en grote bedrijven netwerken Transpoort ontwikkeld: een loket voor zij-instromers. We helpen hen de weg naar de klas te vinden en ontzorgen schoolleiders in de zoektocht naar geschikte kandidaten. En wij blijven de zij-instromers ook na de start op een school begeleiden en ondersteunen. Ook omdat we zien dat een deel dreigt uit te vallen in het eerste jaar voor de klas. Dat doen we onder meer door de juiste (online) bij- en nascholing via onze eigen Academie en begeleide intervisie." 

,,Ook zetten we bewust in op de vitaliteit van medewerkers en invallers. Van de vervangingsbehoefte die scholen hebben, betreft het in 60 procent van de gevallen namelijk vervanging voor medewerkers die ziek zijn. Samen met directeuren en besturen werken we aan vitaliteitsbeleid. Zo zorgen we ervoor dat dit onderwerp niet alleen nu maar ook op de lange termijn voldoende aandacht krijgt.” 

,,En nog een mooi voorbeeld van onze duurzame benadering is dat we, mede dankzij subsidie van het ministerie, vol in gaan zetten op het imago van het onderwijs. Daarbij gaan we bijvoorbeeld scholieren, die nu op het voortgezet onderwijs zitten, enthousiasmeren voor het beroep leraar zodat er weer meer jongeren kiezen voor de pabo.” 

Heb je een tip voor schoolbesturen die hier een stap in willen zetten?

,,Alle schoolbesturen in het primair onderwijs in de regio Utrecht kunnen zich natuurlijk aansluiten bij Transvita. Voor lezers ook buiten de regio: zoek samenwerking! Denk na over processtromen en doe dingen efficiënt. Veel geld lekt weg door kleine lokale initiatieven en de schoolleider is vaak veel tijd kwijt met gedoe. Pak zaken samen en goed aan.”

,,Voor mensen met een onderwijsbevoegdheid die thuis zitten en denken: ‘Ik wil best weer het onderwijs in, maar ik ben er al zo lang uit en weet niet waar te beginnen…’ Meld je aan bij één van de Regionale transfercentra*. Zij ondersteunen je verder en maken de stap terug naar het onderwijs weer mogelijk.”

,,Ik zie zoveel kansen. Met een personele omvang van maar vijf fte maakt Transvita dankzij alle vormen van samenwerking al zoveel impact. 
Wij blijven initiatieven ontplooien om zo niet alleen het acute tekort aan te pakken maar ook een duurzame bijdrage te leveren aan de kwaliteit en werkplezier op onze scholen!”

Meer lezen over Transvita? Ga naar www.transvita.nl

Wil je weten of leraar worden iets voor jou is?  

Kijk dan op www.keivoordeklas.nu (voor inwoners van de gemeente Amersfoort) en voor de regio Utrecht op www.Uvoordeklas.nl. 

*Via Google vind je de transfercentra in jouw regio of kijk hier.

Verhalen uit de praktijk
De PO-Raad ziet schoolbesturen, scholen, gemeenten, partners en opleiders samenwerken in de aanpak tegen het lerarentekort. Dit interview is de tweede van een serie verhalen uit de praktijk. De komende periode delen wij deze verhalen. Om de initiatieven inzichtelijk te maken maar vooral om anderen te inspireren. Het eerste en tweede interview gemist?